Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Rekisterin rekisterinpitäjä on Solita Oy, Peltokatu 26, 33100 Tampere, Finland.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Saana Nurminen
General Counsel, Solita Oy
saana.nurminen (at) solita.fi
puh. 029 170 3300

Rekisterin nimi
Solitan Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Solitan välinen asiakassuhde, rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Keräämme verkkosivuillamme tietoja, jotta voimme tarjota sivustollamme kävijöille paremman käyttökokemuksen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Esimerkiksi sivustolla olevilla lomakkeilla voimme pyytää tietojen kuten nimi, yritys ja sähköposti lisäksi myös täydentäviä tietoja kuten titteli.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Sivuston käytettävyyden parantamiseksi voimme tallentaa myös tietoja hiiren napsautuksista, hiiren liikuttamisesta, näytön vierittämisestä sekä sivustoon kirjoitetusta tekstistä.

Markkinoinnin automaatio
Solitan käyttämät markkinoinnin automaatio- ja uudelleenmarkkinoinnin työkalut käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä. Kävijän vieraillessa sivustollamme, selaimeen tallentuu verkkovierailuun liittyen yksilöllinen eväste. Jos kävijä luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi täyttämällä sivustolla olevan yhteydenotto-, oppaiden lataus- tai muun lomakkeen, yksilöllinen eväste yhdistyy käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin.

Verkkomarkkinointi
Solita käyttää kumppanien palveluita kohdennetun verkkomainonnan tuottamiseen. Palveluntuottajat voivat lisätä evästeitä kerätäkseen tietoja vierailusta verkkosivuillamme ja kohdentaakseen kävijälle kiinnostavaa Solitan tuottamaa viestintää.

Sähköpostimarkkinointi
Lähetämme tietoa ajankohtaisista uutisistamme, tapahtumistamme ja palveluistamme sähköpostilla asiakas- ja/tai markkinointirekistereissämme oleville henkilöille. Sähköpostin jakelulistaltamme voi milloin tahansa poistua sähköpostiviestin alareunasta löytyvän linkin kautta. Sähköpostiviestit voivat sisältää evästeitä ja jäljitteitä, joiden avulla saamme tiedon siitä, oletko avannut tai lukenut viestin.

Linkitykset kolmannen osapuolen palveluihin
Verkkosivuillamme on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten LinkedInin, Twitterin ja Facebookin jakopainikkeet. Niiden kautta ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat asentaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Solitan hallittavissa.

Analytiikka
Käytämme verkkosivuillamme kolmannen osapuolen verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Hyödynnämme työkalun keräämiä tietoja verkkopalvelumme kehittämiseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa Rekisterinpitäjän konsernin sisällä sekä Rekisterinpitäjän alihankkijoiden kanssa. Vaadimme lainmukaisuutta kaikilta alihankijoilta.

Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Kun henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Solita käyttää asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja muun teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti, erityisesti kirjanpitovaatimusten mukaisesti.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa omia tietoja tai kieltäytyä tietojenkäsittelystä perustelluista syistä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena Rekisterinpitäjälle. Lain edellytysten mukaisesti sinun on allekirjoitettava pyyntösi ja liitettävä siihen valokopio henkilötodistuksestasi, josta näkyy sinun allekirjoituksesi. Sinun on lisäksi mainittava osoite, johon vastaus on lähetettävä.

Solita Oy:n rekrytointirekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ
Solita Oy (Y-tunnus 1060155-5)
Peltokatu 26, 33100 Tampere
puh. 029 170 3300

2. YHTEYS REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen work@solita.fi.

3. REKISTERIN NIMI
Solitan rekrytointirekisteri (Greenhouse)

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää tietoja henkilöistä joita harkitaan palkattaviksi Solita ryhmän yhtiöihin.

Työnhakijan tietoja säilytetään ja käsitellään Greenhouse Software Incin toimesta, joka toimii Yhdysvalloissa. Solitan ja Greenhousen välillä on asianmukaiset sopimukset, jotka sisältävät EU-komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, jotta henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista.

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kolmen (3) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Hakijan perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
  • Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
  • Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot sekä haastattelumuistiinpanot
  • Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot
  • Aktiviteettilogi sisältäen hakijaa koskevat aktiviteetit sekä hakijan kanssa tehty kommunikaatio
  • Hakijan sukupuoli tämän suostumuksesta (ei näkyvillä Greenhousessa. Anonymisoitu, säilötään erikseen ja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  • Työnhakijan tekemä työhakemus kotisivuilta löytyvän hakemuksen kautta
  • Solitan työntekijän tekemä työntekijäsuositus
  • Solitan rekrytoijan tai headhunter-kumppanimme tekemä työntekijäehdotus

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta Greenhousen lisäksi Solitan ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ
Tietoja voidaan poistaa, muokata ja tarkastella henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Solitan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.